Rocznik 2021
Wystawa z okazji 100 lat polskiej palestry : Adwokaci Polscy Ojczyźnie
Politeja 2021, [nr] 5
Tadeusz Leon Haska in Darłowo, Poland, 1945-1946
Kosznajderia : dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdańskim
Chrzest Polski jako wszczepienie w filozoficzną kulturę Europy : kształtowanie się świadomości europejskiego charakteru filozofii polskiej w krakowskim środowisku intelektualnym XIX wieku
 
Rocznik 2022
Stanisław August Poniatowski i Europa wieku świateł : studium kosmopolityzmu. T. 1
Okoliczności, przebieg i następstwa sprowadzenia relikwii bł. Wincentego Kadłubka do katedry sandomierskiej w 1845 r
Brak okładki
Błeszno : vademecum dzielnicy Częstochowy
Pamięci Jakuba Chojnackiego (1922-2006) : zasłużonego prezesa Towarzystwa Naukowego w Płocku, w setną rocznicę urodzin
contribution of Galician engineers and entrepreneurs to the development of oil drilling methods
 
Rocznik 2023
Brak okładki
W 80. rocznicę wyjścia żołnierzy Armii Andersa z "nieludzkiej ziemi"
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Skąd ci Włosi? : o renesansowej i nie tylko architekturze cieszyńskiego rynku
Misjonarskie życie księdza Aleksandra Michalskiego salezjanina
Męczeństwo i pamięć
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym: Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Pomiędzy prywatnym a publicznym. Dzienniki André Gide'a [1869-1951] i Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy