Rocznik 2021
Zarys historii municypalnych służb ochrony porządku publicznego na ziemiach polskich oraz szkic ich ewolucji na przykładzie retrospekcji funkcjonowania Straży Miejskiej we Włocławku
Biblioteki wileńskie w okresie międzywojennym
Poeta Benedikt Dyrlich a Polska
Napoleonic Wars : a global history
Diplomacy of Medieval Rus' (10th-16th centuries) : publication from the 10th International Scientific Conference, Krakow, 9th-11th October, 2019
 
Rocznik 2022
Niemiecki obóz przesiedleńczy w Smukale (1941-1943)
Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego przed Wojskowym Sądem Rejonowym oraz Sądem Wojewódzkim w Kielcach : wybrane przykłady
Tatarzy na Podlasiu
75 lat muzeów na ziemi lubuskiej
Okupowana Polska w liczbach
 
Rocznik 2023
Radzymin 1920 w obronie Odrodzonej : informator wystawy
Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2014
W cieniu młyna w Korytowie
Zachowaliśmy się jak trzeba... : groby wojenne ofiar komunizmu w województwie wielkopolskim
Brak okładki
Wczoraj i dziś 4 : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Brak okładki
Kabir i Miłosz, czyli poetyckie wspomnienie o St[anisławie] Schayerze [1899-1941]
Brak okładki
Stulecie urodzin Jerzego Turowicza [1912-1999]
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Listy
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy