Rocznik 2021
Utrata cienia : fragmenty "włoskiej biografii" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Wymazywanie : wpływ polityki pamięci na przestrzeń kulturową Ukrainy po roku 2014
Lord Mansfield : to be a judge!
Lech Kaczyński (1949-2010) : Człowiek Solidarności : katalog wystawy = Man of Solidarity : catalog of the exhibition
Bizantynizujące polichromie ścienne w kościołach na terenie Królestwa Węgierskiego
 
Rocznik 2022
Między Grudniem a grudniem : zapiski z internowania
Dworek Wincentego Pola : przewodnik
Polnische Wirtschaft : propaganda pruska wobec tzw. okresu polskiego w dziejach zamku malborskiego w okresie urzędowania Heinricha Theodora von Schöna
Pałac rodu Janta-Połczyńskich w Małej Komorzy : historia : wydarzenia : ludzie
Brak okładki
Rys dziejów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu UWM w Olsztynie
 
Rocznik 2023
Ludźmierskie sacralia
Przestępstwa z użyciem przemocy : w świetle akt sądów kryminalnych wybranych miast dawnego województwa krakowskiego od połowy XVI do XVIII wieku
Brak okładki
Magistrala z perłą w tle : Karsznice na łamach prasy w latach 1930-1939
Imigranci Polscy we Francji 1939-1949 : ciąg dalszy integracji
70 lat szpitala powiatowego w Nowej Dębie : 1953-2023
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Diaspora polska w Ameryce Północnej
Brak okładki
Lubelska wystawa w Wilnie - poetyckie mosty. Sprawozdanie z uroczystego otwarcia wystawy "Czesław Miłosz (1911-2004). Lubelskie wspomnienia z Wilnem w tle"
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955) z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum
Brak okładki
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nowoczesność i sarmatyzm
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny