Rocznik 2021
Polacy niepolskiej narodowości a formowanie się Armii Polskiej w ZSRR : wybrane dokumenty z archiwum ambasadora Stanisława Kota
Status społeczno-polityczny kobiet w II Rzeczpospolitej
Dwadzieścia sześć miesięcy przestępstw przeciw Rzeszy Niemieckiej : historia kilku rodzin spod Krakowa
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski wobec państwa polskiego (grudzień 1918 - czerwiec 1919)
Modernizacja a życie kobiet : przemiany małżeństwa i seksualności w PRL
 
Rocznik 2022
Dawna Osada Fabryczna Waletynów, obecnie Browery w Żychlinie
Adres hołdowniczy mieszkańców Przemyśla dla Józefa Ignacego Kraszewskiego : nieznany dokument z 1879 roku
Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku : organizacja, gospodarka, codzienność
Brak okładki
Ochrona wybrzeża Mierzei Wiślanej : (od Nowej Karczmy do Nowego Portu)
Wybrane rzymskie sentencje łacińskie o stanowieniu prawa
 
Rocznik 2023
Intrygujące! : nasze fascynacje : Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2018-2023
Podlaskie "Bataliony Śmierci"
Wykłady z dziejów Żydów w średniowiecznej Polsce
Brak okładki
Ucieczka z Katynia
Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnieniowe
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
Brak okładki
Miejsce Iwaszkiewicza - w setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej 20-22 lutego 1994 roku - Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Brak okładki
Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Jb. 8: 1996/97
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Kompot profesora Miłosza (Czesław Miłosz jako historyk literatury staropolskiej)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Witosowe przesłania
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana