Rocznik 2021
Henryk IV Probus : podstawowe problemy badawcze : próba podsumowania. Cz. 1
Indeks tematyczno-chronologizacyjny 1918-1939. T. 1, Cz. 2
Ciągłość i zmiana w nazwach tradycyjnego stroju ludowego na Spiszu w Polsce
Bliskie antypody : relacje polsko-nowozelandzkie w procesach globalizacji i dywersyfikacji świata
Brak okładki
Ogólne zasady więziennictwa 1917
 
Rocznik 2022
Polska Matka naszą... : zbrodnia na Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w obozie Stutthof w 1940 r
100 lat parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Ojca Pio w Grudziądzu
Brak okładki
Historia Klubu KS Wilga Koźmice Wielkie
Ku pospolitej potrzebie” : testament Zygmunta Augusta i pierwsza polska publiczna kolekcja sztuki
Teatr Lalki i Aktora w Łomży : 35 lat : 1987-2022
 
Rocznik 2023
Studia i materiały z historii Pomorza Zachodniego
Piękne skandalistki : przedwojenne Miss Polonia
Miejsce urodzenia : Dzierżoniów
Ikony świata naszego : Jan Broda, Mieczysław Matusiak, Edward Krzyżanek, ks. Franciszek Jarczyk, ks. Wiktor Kubaczka, Paweł Kojzer, Ewa Fober, Walter Hnaupek, Emil Kuboszek
Wielkie Święto : o zwyczajach wielkanocnych w Polsce
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław] Miłosz
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
Brak okładki
Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej. Książka poświęcona pamięci Profesora Juliana Lewańskiego
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Dwa listy do Leona Chwistka
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener