Rocznik 2021
Przedmioty odnalezione przy szczątkach ofiar totalitaryzmu komunistycznego na Kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie
Od fatalnej peryferyjności do centrum integrującej się Europy : dyskurs Johannesa Hoffmanna wobec europeizacji Kraju Saary w latach 1947-1955
Post-war reconstruction of British diplomatic posts in Poland = Powojenna odbudowa brytyjskich placówek dyplomatycznych w Polsce
Pożary w Bodzanowie w sierpniu 1930 r. : kryminalna historia z przeszłości
Podlaskie słownictwo gwarowe z zakresu budownictwa (na podstawie niepublikowanych materiałów archiwalnych IS PAN i współczesnych badań terenowych)
 
Rocznik 2022
Refleksje i wspomnienia "starego pedagoga" z lat 1936-1939, 1939-1945 oraz 1945-1973
Pamięć o rozbiorach w miastach Galicji w dobie autonomii : (w świetle wybranych tytułów prasowych)
#miasto : Łódź w krajobrazie miast
35-lecie Zbrodni Lubińskiej
Dlaczego wyspy? : handel i władza - wpływ wymiany o charakterze interregionalnym na funkcjonowanie mikroregionów osadniczych Wielkopolski w dobie kształtowania się władztwa wczesnopiastowskiego - wybrane przykłady
 
Rocznik 2023
Kolegiata Wszystkich Świętych w Jarosławiu : dzieje, duchowieństwo, wyposażenie
Brak okładki
35 lat Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka : "wspomnienia"
Dzieje Puszczy Piskiej do 1945 roku
Walka z nędzą na Bałutach i inne pisma o dobroczynności
Katedra Świdnicka : ocalona
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Literatura polska w świecie. [T. 7]: Recepcja i adaptacja, mecenaty i migracje. Prace ofiarowane profesorowi Romuladowi Cudakowi
Brak okładki
Dedecius - Miłosz. Listy 1958-2000
Brak okładki
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Brak okładki
Miłosz w Krakowie
Brak okładki
Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego [1896-1993]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Toki 1863
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy