Rocznik 2021
Współpraca z zagranicą Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961-2020
Kobieta jako popularyzatorka nauki i wiedzy : obraz piśmiennictwa kobiecego z przełomu XIX i XX wieku na podstawie "katalogów rozumowanych"
Fenomen Zamojskaga saboru 1720 g. : gìstaryâgrafìčnyâ kantraversìì
Magnezja 190 p.n.e
Getyńskie korzenie historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku
 
Rocznik 2022
Niezwykłe kobiety w Zakopanem
Kartki z kalendarza : 60 lat Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie : 1962-2022
Brak okładki
Comme si nous n'avions jamais existé : extermination des Juifs dans le cabre de l'Aktion allemande "Reinhardt"
Przedmość w świetle tabeli prestacyjnej z 1846 roku
Igrzyska osobiście
 
Rocznik 2023
Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego
Zygmunt Plater z Białaczowa (1870-1934) : jego ród, miejsce i życie
Brak okładki
Pedagogika wstydu : problem semantyczny i ideologiczny
Zalesie Śląskie : VIII wieków historii
Zofia Zdziennicka-Bergerowa : wirtuozka cytry, kompozytorka i działaczka społeczna
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Wszystkie czasy przeszłe
Brak okładki
Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieje osobistych i literackich relacji
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą
Brak okładki
Polskie kontrasty. Wykład z okazji otwarcia 25 Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w lipcu 1994 r
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia