Rocznik 2021
Bieg życia ludzkiego widziany przez pryzmat frazematyki (na materiale z Warmii)
Udział Dywizji Polskiej w bitwie pod Almonacid de Toledo 11 sierpnia 1809 roku
Walka o prymat w stanowieniu prawa między Izbą Lordów a Izbą Gmin na początku XX wieku = The power struggle between the House of Lords and the House of Commons over the legislative supremacy at the turn of the 20th century
Wokół narodzin, ślubów i pogrzebów : pamiątki rodzinne Działyńskich i Zamoyskich (4 X 2021 - 15 XII 2021)
Łęczyccy Piastowie - recenzja]
 
Rocznik 2022
reaction of the underground press to the displacement of Polish children from the Zamość region to Siedlce in 1943
Brak okładki
Chłopak z Jelni
Brak okładki
ZHP : nasze gniewkowskie harcerstwo : 100 lat harcerstwa gniewkowskiego 1922-2022
W okowach niewoli : polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej
Relacje król-parlament w monarchicznych konstytucjach polskich i francuskich w latach 1791-1830
 
Rocznik 2023
Dzieje Żarek - Leśniowa - Przewodziszowic do 1870 roku
Miłość i dramaty królewny Marianny
Brak okładki
Kronika rodziny Mroczkiewiczów
Osyp Kuryłas : ikony ze Starego Dzikowa = Osip Kurilas : ikoni zi Starogo Dikova
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Polscy nobliści
Brak okładki
Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze [ur. 1913]
Brak okładki
Lubelska wystawa w Wilnie - poetyckie mosty. Sprawozdanie z uroczystego otwarcia wystawy "Czesław Miłosz (1911-2004). Lubelskie wspomnienia z Wilnem w tle"
Brak okładki
Formacja 1910. Biografie równoległe
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Korespondencja
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Schwieriger Dialog, Ein. Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte nach 1945
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
Brak okładki
Korespondencja
Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Witosowe przesłania
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich