Rocznik 2021
Na rodzinnym jedwabnym szlaku : historia Henryka i Stanisławy Witaczków, rodzeństwa z Milanówka
Aurora" Piotra Rigi : średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich
Brak okładki
Inkwizycja - recenzja]
Tak malować, jak pan Siemiradzki maluje, umieją tylko mistrzowie" : prasa lwowska o Henryku Siemiradzkim : antologia tekstów z lat 1872-1914
Początki prasowych usług reklamowych i ogłoszeniowych w Polsce : prasa informacyjna
 
Rocznik 2022
Himilsbach : ja to chętnie napiłbym się kawy
Wkład absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Płocku w unowocześnianie techniczne rolnictwa na Mazowszu
Leksykon polskich samochodów dostawczych i terenowych 1955-1995
Rozmowy z Kochem : próbowałem zmienić świat
Brak okładki
Saga rodu Krygiczów
 
Rocznik 2023
Ilyushin Il-2
Historyk z Inflant Polskich : Gustaw Manteuffel : (1832-1916)
Wieczność świata : polemika Jana Filopona z Arystotelesem
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Związani z Sanokiem i powstaniem styczniowym : w 160. rocznicę insurekcji 1863
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Dokument w sztuce współczesnej
Brak okładki
Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Listy o gospodarstwie literackim
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Publicystyka, wywiady, teksty różne 1939-1963
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej