Rocznik 2021
Działalność wystawiennicza Delegatury IPN w Olsztynie
Dwory i pałace Wielkopolski : styl narodowy
Władza i grzech : supliki z terenów metropolii gnieźnieńskiej do Penitencjarii Apostolskiej w XV wieku
Inżynier Zdzisław Maj (1934-2019) : "człowiek dobry jak chleb" : wspomnienie pośmiertne
Nowe wydanie dokumentów Synodu Zamojskiego : osobliwość tekstu oryginalnego i przekładu
 
Rocznik 2022
Źle urodzone : reportaże o architekturze PRL-u
Prace w latach 1994-1997 nad rozdziałem Konstytucji dotyczącym sądów i trybunałów
Śmierć w imię cesarza : zbrodnie japońskie w latach 1937-1945
Działo się na Ratuszu... na starym nowosądeckim Ratuszu
Budowniczy : Andrzej Szyja 1951-1983 : miał godną podziwu siłę zmiany świata
 
Rocznik 2023
Cud, że ręka jeszcze pisze..." : świadectwa z łódzkiego getta (z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i studentów) = "Ein Wunder, die Hand schreibt noch..." : Zeugnisse aus dem Lodzer Getto (mit didaktischem Material für Schüler und Studierende)
Piwna odsłona miasta Radomia
Architektura, sztuka, piękno = Architecture, art, beauty
Książę Bolko I Surowy
Stanisław Krakiewicz - wieloletni zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Biėlorussie XVIe-XXe siėcles
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
Brak okładki
Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 (zarys problematyki)
Brak okładki
Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Warszawa Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza. Wizyty u Zdziechowskich
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Witosowe przesłania
Z dziejów Polski 1919-1921 (zbiór studiów) : w stulecie wojny polsko-bolszewickiej, zaślubin Polski z Bałtykiem, Konstytucji marcowej, pokoju ryskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku