Rocznik 2021
Brak okładki
Bibliografia grudziądzka : wydawnictwa zwarte 2016-2020 wraz z uzupełnieniami
Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1944-1946)
Koniec złudzeń : klimat polityczny roku 1951 w postawach i wypowiedziach duchowieństwa ordynariatu gorzowskiego według relacji urzędników władz komunistycznych : zarys problematyki
Brak okładki
Domus Domini Porta Coeli : Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy
Selbstschutz w Wielkopolsce (Sebstschutz Posen)
 
Rocznik 2022
Mechanizmy kształtowania i realizowania brytyjskiej polityki zagranicznej (1939-1945) : studia
Świadek rzeczy niezwykłych : biskup Bronisław Dembowski o sobie i we wspomnieniach innych
Wybrane rzymskie sentencje łacińskie o stanowieniu prawa
Tradycja, historia, postęp : Zygmunt Gloger wobec historiozofii Aleksandra Świętochowskiego
Pisarze pogranicza białorusko-polskiego w pracach Zygmunta Glogera : (na podstawie "Dolinami rzek : opisów podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy")
 
Rocznik 2023
Teoria cnoty w "Hexaëmeron" św. Bonawentury
Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości : jubileusz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Moje życie z Dominantą : wspomnienia chórzystów
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Spełnione życie siostry Canisii (Reginy Piękniewskiej)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Listy 1944-1981
Brak okładki
Miłosz listy pisze
Brak okładki
Konfrontacje
Brak okładki
Między Śląskiem a Wileńszczyzną
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Barwa w języku, literaturze i kulturze. [T.] 1
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
Brak okładki
Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku
Brak okładki
Witold Gombrowicz wśród Czechów
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Jerzy Kuncewicz [1893-1984]: ludowiec, polityk, publicysta. Materiały z konferencji zorg. w Kazimierzu Dolnym 4-5 grudnia 1992 r
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
Z dziejów Polski 1919-1921 (zbiór studiów) : w stulecie wojny polsko-bolszewickiej, zaślubin Polski z Bałtykiem, Konstytucji marcowej, pokoju ryskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz