Rocznik 2021
Brak okładki
Wakacje Instytutu Prymasowskiego
Zaranie Śląskie : seria druga. R. 4 (2018)
Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Malarka (nie)zwykła : Wanda Gentil-Tippenhauer i jej związki z międzywojenną Bydgoszczą
Jan Amor Tarnowski : kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
 
Rocznik 2022
Historia jednego z bydgoskich hoteli i jego otoczenia
Ostatnie pokolenie lat zagłady : praca zbiorowa
Muzeum powiatowe w Nysie : przewodnik
Dziedzictwo obok mnie" : najcenniejsze zabytki architektury i budownictwa Gminy Pilzno, wpisane do rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego
Nieznany XVI-wieczny inwentarz dworu iławskiego
 
Rocznik 2023
MNW kolekcjonuje : zakupy z lat 2017-2022
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1923 : gabinet Artura Śliwińskiego 1 - 28 lipca 1922 : gabinet Juliana Nowaka 2 sierpnia - 16 grudnia 1922. T. 10
system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public registers in Poland in the 20th and 21st centuries
Zarys dziejów powstania styczniowego na obszarze między Surażem i Choroszczą
Rodzina Szadziewskich znad Dźwiny : ocalić od zapomnienia
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Długi wdzięczności
Brak okładki
Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim [1878-1911]
Brak okładki
Korespondencja Tadeusz J. Kroński - Czesław Miłosz. Próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1950)
Brak okładki
Szukanie ojczyzny
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny