Rocznik 2021
Czy treści i funkcje ideowe śląskich kolumn maryjnych uda się jeszcze ocalić od zapomnienia?
Issues of the ancient near east in Polish women's press in the 19th- and early 20th century. [Cz.] 1
Nauki pomocnicze historii w XXI wieku - wielka zmiana : pomiędzy praktyką źródłoznawczą a teorią źródła historycznego
Grób - "prawie tyle co dom" : obiekt funeralny z Obłaczkowa koło Wrześni z późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów
Dzwony w Walkowicach
 
Rocznik 2022
Szpital Juliusza : od leczenia szpitalnego do edukacji humanistycznej : 1865-2022
Formacja i życie codzienne kleryków niższego seminarium duchownego w Sandomierzu w latach 1928-1938
Brak okładki
Ćwierćwiecze prawosławnej parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku (1996-2021)
Gmina Rzewnie w objęciach Narwi
Szklarski krzyż : historia hutników szkła : życie polskich szklarzy
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Nicolaus Copernicus : student times : Cracow, Bologna, Rome, Padua and Ferrara (1491-1503) : places - people - books
Świat Słowian
Brak okładki
Szpital w Lubaczowie 1896-2016 : (zarys dziejów)
Bohdan, Jerzy, Witold i Wacław Hulewiczowie
Mit Rasputina : koszmar
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim [1921-2016]
Brak okładki
Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór artykułów
Brak okładki
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Listy i pamiętnik
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Konfrontacje
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Publicystyka, wywiady, teksty różne 1939-1963
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)