Rocznik 2021
Ćwiczenia duchowe" św. Ignacego Loyoli kluczem do zrozumienia ikonografii wnętrza świętolipskiej bazyliki
Problem zamówień publicznych w PRL = The problem of public procurement in the Polish People’s Republic
Kurhan z Pszczewa z 1813 roku
Karta : odkrywanie historii. Nr 107 (2021)
Brak okładki
Osiemnastowieczne świadectwo karaimskich zwyczajów dotyczących tum’at met : Sefer Me’irat Enajim Simchy Icchaka Łuckiego
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Kobiety w masonerii w XVIII stuleciu
KL Dachau miejscem pamięci
Brak okładki
Spisy parafialne jako źródło do badań nad starością i ludźmi starymi w XIX-XX wieku : na przykładzie parafii Siemiatycze
Sprawy uczonego ziemianina : listy Zygmunta Glogera do Jana Karłowicza
Leon Wzorek : strażnik światła w Rozewiu : opowieść o moim pradziadku
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Monografia Chęcin
Architektura, sztuka, piękno = Architecture, art, beauty
Narodziny demokracji : od stowarzyszeń do partii politycznych (1987-1991)
Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem : materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie = Government in exile, chancellery abroad : National Archives materials on the government of the Ukrainian People's Republic in Tarnów, 1917-1922
Dwory arcybiskupów gnieźnieńskich do 1493 r. : struktura, urzędy, ludzie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Szukanie ojczyzny
Brak okładki
An uncaptive mind
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH