Rocznik 2021
Edytorskie oblicza bibliofilstwa : broszury, druki ulotne, akcydensy : katalog zbiorów
Marian Kowalski - astronom z Dobrzynia nad Wisłą, który ruszył z posad naszą galaktykę : wspomnienie w 200. rocznicę urodzin
Od surowych danych do wizualizacji : baza danych do dziejów mieszkańców lubelskiego Podzamcza z lat 1633-1733
Infil'traciâ belorusizmov i regionalizmov v pol'skoâzyčnye i russkoâzyčnye teksty na otdel'nyh nekropolâh severo-zapada sovremennoj Belarusi v XIX - pervoj polovine XX v. (sistema vokalizma) = Przenikanie białorutenizmów i regionalizmów do tekstów polsko- i rosyjskojęzycznych nagrobnych w XIX i pierwszej połowie XX w. na przykładzie nekropolii położonych w północno-zachodniej dzisiejszej Białorusi (system wokaliczny) = Infiltration of the Belarusian and Regional Phonetic Features (Vowel System) into the Polish and Russian-Language Tombstone Inscriptions in Necropoleis in the 19th and the First Half of the 20th Centuries in Modern Northwestern Belarus
Cytat z modernizmu : Andrzej Frydecki i jego niezrealizowany projekt Urzędów Niezespolonych w Katowicach
 
Rocznik 2022
Wschodniopruskość" : tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec 1914-1933
Metryka józefińska jako źródło do dziejów wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Galicji
Początki zakonu Calatrava i jego związki z cystersami w świetle bulli papieża Aleksandra III z 1164 r
Stefan Widanka : lotnik ze Zgórska
Twórcze dziedzictwo folklorystyczno-etnograficzne Zygmunta Glogera na tle działalności kulturalno-edukacyjnej "Naszej Niwy"
 
Rocznik 2023
Brak okładki
road of the Orthodox Church in Poland to autocephaly
Brak okładki
Bohaterowie dolnego Nadsania w latach 1939-1947
Powrót "Imperium Zła" : ideologie współczesnej Rosji, ich twórcy i krytycy : (1913-2023)
Władysław Łokietek
Codzienność wojenna i powojenna Górnego Śląska w pamięci najstarszych mieszkańców
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Z listów
Brak okładki
Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury
Brak okładki
Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim [1921-2016]
Brak okładki
Myśleć o patriotyzmie, czyli Analiza eseistyki Czesława Miłosza w kontekście schedy "Roty"
Brak okładki
Listy 1964-1972
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 2
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych