Rocznik 2021
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. R. 47, nr 1 (2021)
Biwak historyczny : badania poszukiwawcze obozu napoleońskiego : Legnica 9-12 września 2021 r
Brak okładki
Muzej Pamâti Sibiri : katalog vystavki
Rekonstrukcja oświeceniowego miasta
Modern ceramic chafing dishes in Northern Poland
 
Rocznik 2022
Bocian w języku i kulturze polskiej
Blaski i cienie tysiąclecia : z zagadnień historii chrześcijaństwa w Polsce
Akcja "Wisła" w 1947 roku : aspekty prawne
Polish crisis 1980-1982 from the Western perspective
Sic itur ad astra : apoteoza Jana Klemensa Branickiego w programie ideowym ogrodu pałacowego w Białymstoku. Cz. 1,
 
Rocznik 2023
Pamiętniki i dzienniki Zmartwychwstańców z II połowy XIX wieku
PRL w narracji muzealnej 1989-2017
Polska wolna i samorządna : w 30-lecie utworzenia regionalnych izb obrachunkowych
Czerwone mundury : Armia Brytyjska w czasach wojny o niepodległość USA
Rzeczywistość równoległa : plany dotyczące wprowadzenia w Polsce w latach 1987-1989 stanu wyjątkowego na tle rozmów rządzących z opozycją
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Na tropach Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kronos
Witoldo wyobrażony : recepcja twórczości Witolda Gombrowicza w Argentynie i obraz pisarza w argentyńskim imaginarium kulturowym
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Kronika Witolda Gombrowicza [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Witosowe przesłania
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920 - 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy