Rocznik 2021
Leksykon bezpieki : kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944-1956). T. 2
Antoni Maksymilian Kowalkowski (1901-1983) - nauczyciel w Sulęczynie, Parchowie i Bączu
Res Gestae : czasopismo historyczne. [T.] 10 (2020)
Z badań nad stosunkiem mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych do historycznego dziedzictwa kulturowego : raport ze spotkań środowiskowych (1995-1996)
Tōto shōkei ichiran = Piękne widoki Wschodniej Stolicy opisane poezją okresu Edo z ilustracjami Katsushiki Hokusaia : album drzeworytniczy z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie = Fine views of the Eastern Capital glanced through Edo-period poetry and Katsushika Hokusai's illustrations : woodblock-printed book from the collection of the National Museum in Krakow. T. 2
 
Rocznik 2022
Trudno wyplenić to, co zasiewała ręka polska w ciągu stuleci" : dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów ukazane na łamach czasopisma "Szlakiem Reformacji" w latach 1936-1939
Zarys historii do 1945 roku = Naris ìstorìï do 1945 roku. T. 1
Woźnickie sylwa : woźnicka Młodzież Franciszkańska, wywiady, roczniki woźnickie uzupełnienia, humor ojców pustyni "Z Woźnickiego Wzgórza"
Dobro - prawda - piękno
Brak okładki
Granice chrześcijaństwa : z okazji 1050 lat metryki Chrztu Polski
 
Rocznik 2023
Dyrektorzy komór celnych w Królestwie Polskim w latach 1851-1914 (1918)
Atlas Kresów
Brak okładki
Skarbi kul'turno-ìstoričnoï spadŝini pol's'ko-ukraïns'kogo prikordonnâ : z fondìv Volins'kogo kraêznavčogo muzeû ta Regìonal'nogo muzeû u Stal'ovìj Volì = Skarby kulturowego i historycznego dziedzictwa ukraińsko-polskiego pogranicza : ze zbiorów Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Wierzenica Augusta Cieszkowskiego
Tak było
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina
Brak okładki
Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku
Brak okładki
Prasa krajowa a śmierć Czesława Miłosza - kontrowersje wokół miejsca pochówku
Brak okładki
Miłosz. Biografia
Brak okładki
Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala