Rocznik 2021
Problematyka Polonii w Niemczech (1918-1945) w działalności i publikacjach Lubuskiego Towarzystwa Kultury i Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1957-1989
Grafika włoska XVI wieku = Italian prints of the 16th century
Prasa sportowa za drutami oflagów : działalność redaktora Zygmunta Weissa
O Kupidynie na łyżwach i nie tylko : emblematy niderlandzkiego Złotego Wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Zapiski na karteluszkach", "Hiszpania po czterdziestu latach" Jana Wyki : dzieje wydawnicze i próba rekonstrukcji tekstu
 
Rocznik 2022
Promocje Rady Naukowej Dyscypliny Historia UWM w Olsztynie w roku 2022
Ex Vita vivit! : 30. rocznica diecezji ełckiej : 1992-2022
Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej
Wieża Quistorpa : od monumentu po ruinę
Wydarzenia bydgoskie 1939 roku
 
Rocznik 2023
Politechnika Warszawska : historia i tradycja w zarysie
Brak okładki
Stanisław Bareja : jego czasy i filmy
Bezpieczeństwo społeczne mieszkańców Zielonej Góry w latach 1945-1970
Retrowersja w Elblągu : nowe życie Starego Miasta
Niemieckie ciężkie samochody pancerne
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
An uncaptive mind
Brak okładki
Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje
Brak okładki
Krzyżanowski. Spojrzenie po latach
Brak okładki
Listy. Listy do różnych adresatów: do Marii i Józefa Czapskich, Jana Kotta, Czesława Miłosza, Marii i Stanisława Stempowskich, Wiktora Weintrauba, Józefa Wittlina
Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przyszłość Witkacego
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)