Rocznik 2021
Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. T. 2
Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne
Przegląd źródeł archiwalnych do dziejów Komunistycznej Partii Polski w województwie pomorskim w latach 1920-1938
Miasto (re)konstruowane = The city (re)constructed : powojenna odbudowa reprezentacyjnych gmachów Poznania : materiały z wystawy czasowej w Śluzie Katedralnej. Cz. 1,
Etnos serbski : czasy patriarchy Arsenija IV Jovanovicia Šakabenty (1726-1748)
 
Rocznik 2022
Europa - Europa Środkowo-Wschodnia, Międzymorze - w koncepcjach geopolitycznych Józefa Piłsudskiego
Brak okładki
Szczęśliwe przymusowe lądowanie prototypu samolotu PZL-50 "Jastrząb" : Werchrata, gmina Horyniec-Zdrój, powiat Lubaczów, 6 września 1939 r
Stefan Kośmider (1918-2022) : sierpecki lekarz i działacz społeczny
Brak okładki
Przypadki czy cudowne ocalenia
Brak okładki
Znaki nadawcze i odbiorcze używane na korespondencji w placówkach pocztowych Rzeczypospolitej Polskiej od 1944 roku. T. 1,
 
Rocznik 2023
Encyklopedia polskiej nauki akademickiej. T. 2
Brak okładki
Historia Korbielowa i okolic
Naczelnicy okręgów celnych i inspektorzy rewirów celnych w Królestwie Polskim w latach 1851-1914 (1918)
Książę Bolko I Surowy
Oni mieszkali w naszej okolicy : Franklinów (1914-1939)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz wobec Conrada 1948-1959
Brak okładki
Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 2
Brak okładki
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Legenda Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Dwa listy do Leona Chwistka
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Listy
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
25-lecie praw doktoryzowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)