Rocznik 2021
Krótkie historie o żołnierzach I wojny światowej pochodzących z Pisarzowic
Francuska misja ekonomiczna w Polsce w 1929 r
Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1938 roku w sprawozdaniach wojewody
Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza. T. 4 (2021)
Konflikt między orlańskimi Kuszkami a królewskimi Hredelami z 1581 roku
 
Rocznik 2022
Muzykolog wobec instrumentu muzycznego : profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin
Studia z historii i archeologii architektury : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Pianowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Komunizm światowy : od teorii do zbrodni
Brak okładki
Żydzi w Chęcinach
Protestacja komisarzy Rzeczpospolitej przed posłem carskim o zerwaniu rokowań pokojowych z Moskwą w lutym 1616 roku
 
Rocznik 2023
Studia z dziejów katedry na Wawelu
Historia cywilizacji amerykańskiej : era sprzeczności 1787-1865
Brak okładki
Ritorni ad Auschwitz
Jakim cudem jeszcze żyję? : wspomnienia z Auschwitz, Sachsenhausen i Buchenwald
Wyparte, odroczone, odrzucone : niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
Brak okładki
Listy 1944-1981
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Życie i twórczość Witolda Gombrowicza (Kielce-Opatów 30 V - 1 VI 1994)
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przyszłość Witkacego
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
25-lecie praw doktoryzowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem