Rocznik 2021
O nieznanej prywatnej korespondencji Gustawa Morcinka z mieszkankami Królewskiej Huty w latach 1931-1932
Maksymilian Ożdżeński - twórca współczesnego Jędrowa
W poszukiwaniu nowego ładu : tendencje antyliberalne, autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej i społecznej lat 30. XX w. : piłsudczycy i inni
Ruch komunistyczny w walce o wpływy w białostockim środowisku robotniczym w latach 1922-1924
Wielkie Pomorze : Gryfici oraz ich dziedzictwo : wieloautorska praca monograficzna
 
Rocznik 2022
Radwanice : monografia gminy
Portrety kobiet na tronie w "Pamiętniku Politycznym i Historycznym"
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu : sto lat historii : 1919-2019
Państwo
Wspomnienia księdza Stefana Pawlaczyka salezjanina z niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen
 
Rocznik 2023
Bambusowy krzyż : wspomnienia kapelana z misji wojskowej w Kambodży
Myślenie św. Jana Pawła II o Europie : pamięć - tożsamość - przyszłość
Żołnierz polski pod Gorlicami 1915 : działalność 100 pułku Ziemi Cieszyńskiej
Bezpieczeństwo społeczne mieszkańców Zielonej Góry w latach 1945-1970
Kolekcja medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia
Brak okładki
Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego
Brak okładki
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [1911-2004]
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Publicystyka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games