Rocznik 2021
Plewiński : reportaż = reportage
Einblick in die Geschichte der Archive in Polen in den Jahren 1944-1989
Separatyzm narodowy w republikach bałtyckich : od odzyskania niepodległości do współczesności
Z Nowego Brusna do Cieszyna czyli drogi życiowe rodziny Alfreda Liptaya
Ewangelicyzm i polskość Zaolzia
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Liryka w cieniu czarnego orła : kartka z czasów okołolistopadowego klasycyzmu : ody Jeana-Baptiste'a Rousseau w przekładzie Teodora Narbutta : konteksty, konsytuacje, imponderabilia
Most Grunwaldzki we Wrocławiu. Cz. 2
Różokrzyżowcy w III Rzeczpospolitej : struktury i działania : raport z badań
Piękno a zdrowie : krytyka kosmetyki w dyskursie higienicznym drugiej połowy XIX w
Brak okładki
Kronika klasztoru kapucynów w Ostrogu nad Horyniem (1750-1829)
 
Rocznik 2023
Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648 : projekty - ustawy - realizacja
Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 1923-2023
Brak okładki
Historia rodziny Zale(w)skich z Zalesia wraz ze spokrewnioną rodziną Pogonowskich z Pogonowa i Plewek
Zawód mój: fotograf-przyrodnik : życie, praca, twórczość Zygmunta Pniewskiego
Wypędzą nas i zabiją : losy dzieci zamojszczyzny w 80. rocznicę Akcji Zamość
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Romantyczne repetycje i powroty. T. 1
Brak okładki
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta [1924-1998] - kontynuacje i rewizje. Studia
Gabriel Narutowicz [1865-1922] - prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach
Brak okładki
Polen. Jubiläen und Debatten. Beiträge zur Erinnerungskultur
Brak okładki
Wstawać rano, pisać, a potem na jagody
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
O Witoldzie Gombrowiczu. Materiały z sesji w 95 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci pisarza
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
Brak okładki
Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Witosowe przesłania
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem