Rocznik 2021
Żuławy Malborskie i Elbląskie 1772-1945 : perspektywa społeczno-religijna
Rycerz na służbie sztuki : wspomnienie o Hannie Benesz (1947-2019) = A knight in the service of art : Hanna Benesz in memoriam (1947-2019)
Postawy wobec lokalnej historii i kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego : wnioski z badań nad świadomością historyczną mieszkańców Bytomia
Naziemne skarby kultury - recenzja]
Szefowie gdańskiego aparatu bezpieczeństwa na tle mundurowych elit miasta 1945-1956
 
Rocznik 2022
Działo się w Tarczynie
Samozagłada polskiej gospodarki : 1989-2016 : (lektura dla każdego rodaka)
Brak okładki
Księga wspomnień pracowników starego szpitala
Świadkowie pobytu w Cytadeli towarzysze zesłania : o rzeczach w otoczeniu więźniów
Bibliografia prac naukowych profesora Włodzimierza Micha
 
Rocznik 2023
Samolot wielozadaniowy PZL-104 "Wilga"
Miłość i dramaty królewny Marianny
Maksymilian Włodarczak 1890-1983 : działacz strażacki i powstaniec wielkopolski z Czarnkowa
Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815-1868 : z badań nad powstawaniem nowożytnej administracji na ziemiach polskich
Brak okładki
Bibliografia artykułów dotyczących historii Grudziądza, opublikowanych na łamach "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1993-2001
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Obraz minulosti v současné česke a polské literaturĉ. Sbornik z mezinárodni védecké konference. Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
Brak okładki
Była raz "Kultura". Rozmowy z Zofią Hertz
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Dom pracy twórczej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar