Rocznik 2021
Polish culture in Los Angeles : history of Helena Modjeska Art and Culture Club
Pestis Antonini : reakcja Marka Antoniusza na globalną starożytną epidemię
Clearchus of Pontica and Philip II of Macedon - a comparison of the ways and methods leading to the establishment of a divine cult of personality
V Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", Białystok-Supraśl 29 września - 1 października 2021 r
Historię piszą twórcze mniejszości
 
Rocznik 2022
Lutosławski a Miciński, czyli "Ciasny logik" kontra "błyskotliwy imprezowicz"
Brak okładki
Małżeństwo księżnej kujawskiej Eufrozyny z księciem pomorskim Mściwojem II (1275-1288)
Obcy z wyboru? : Żydzi i Cyganie w wypowiedziach pisarzy późnego oświecenia
Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Konstytucji z 1921 oraz 1997 roku
Galandy, gadziny, szpigle, żigloki..." : stroje ludowe w zbiorach Muzeum Historii Katowic = "Galandy, gadziny, szpigle, żigloki..." : folk costumes in the collections of the Museum of History of Katowice
 
Rocznik 2023
Przemilczane : polskie poetki, o których nie mówi się w szkole
Upamiętnienia mieszkańców Warmii poległych podczas I wojny światowej
Szekspir i Polska : życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)
Brak okładki
Święty Andrzej Bobola
Sobieski : lew, który zapłakał
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze [ur. 1913]
Brak okładki
Listy 1952-1963
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Jenseits von Wahrheit und Lüge. Mein Jahrhundert. Gesprochene Erinnerungen 1926-1945
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk