Rocznik 2021
Proletariusze modlitwy? - recenzja]
Brak okładki
Dopiero po latach w pełni ją doceniłem = It's only many years later that I come to appreciate her fully
Działalność biskupa stanisławowskiego Grzegorza Chomyszyna w latach dwóch wojen światowych : analiza porównawcza
Działania 1 Dywizji Piechoty Legionów we wrześniu 1939 roku w relacji ppłk. dypl. Henryka Pohoskiego. Cz. 2
Upper Silesian question and the Anglophone public sphere
 
Rocznik 2022
Wolni i zniewoleni : głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego
Henryk Wójcik (1935-2021)
Zespół kościoła zamkowego z Wieżą Kleszą w Malborku w latach 1945-2014
Adres hołdowniczy mieszkańców Przemyśla dla Józefa Ignacego Kraszewskiego : nieznany dokument z 1879 roku
Zużyj i zgładź : Elhanan Sombek, więzień obozów pracy przymusowej dla Żydów = Use and kill : Elhanan Sombek, a prisoner of Forced Labour Camps for Jews
 
Rocznik 2023
Naczelnicy niższych organów administracji celnej w Królestwie Polskim w latach 1851-1914 (1918)
Nowy początek : modernizm w II RP = A new beginning : modernism in the Second Polish Republic
Pojazdy specjalne Citroën-Kégresse. Cz. 1
Dziennik ambasadora : Londyn 1994-1999. T. 1,
Prasa wydawana w powiecie świeckim w latach 1920-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Abecadło Miłosza
Brak okładki
Wielkie pokuszenie", albo zapomniany fragment "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Duchy Europy. Wokół dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibó
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Wańkowicz etnografem?
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)