Rocznik 2021
Monuments longer lasting than brass’? : recollection of funerary texts and their female heroes: : edition of fragments from the resources of the Archives of the Museum of Distinguished Polish Women in Lviv, 1929-1939
Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje - tradycja i nowoczesność : pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800)
Twarda kobieta w męskim świecie" czy wrażliwa romantyczka? : Helena Anna z Weilów Geyer w świetle swoich spisanych wspomnień = "A tough woman in a man’s world" or a sensitive romantic? : Helena Anna née Weil Geyer in the light of her written memoirs
Współpraca Towarzystwa z podmiotami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami w latach 2016-2021
Barwy polskości, czyli Życie burzliwe Tadeusza Bułharyna - recenzja]
 
Rocznik 2022
Sztuka w domu, czyli Nieudana delegitymizacja "scientia artis" w dobie ponowoczesnej
Dziecko wobec Zagłady : instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim
Brak okładki
Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 1922-2022
Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej. Cz. 1, T. 2, Vol. 1,
Konfederacje wojskowe w Rzeczypospolitej w historiografii
 
Rocznik 2023
Dzieje Żarek - Leśniowa - Przewodziszowic do 1870 roku
Kresowe Pokucie : rzeczpospolita ormiańska
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
Politechnika Warszawska : historia i tradycja w zarysie
Hugo Kołłątaj jako duchowny : w 250. rocznicę papieskiej nominacji kleryka Kołłątaja na kanonię katedry krakowskiej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Nobliści. Nobel prize winners
Brak okładki
W krainie pamiątek. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Sylwetki. Miron Białoszewski]
Brak okładki
Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Jb. 8: 1996.97
Brak okładki
Duchy Europy. Wokół dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibó
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Gombrowicze
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Witoldo wyobrażony : recepcja twórczości Witolda Gombrowicza w Argentynie i obraz pisarza w argentyńskim imaginarium kulturowym
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy