Rocznik 2021
Album widokówek Iwonicza-Zdroju. T. 1,
Wokół Kazunia : słowo o gen. Henryku Taciku
Liberation and exile : the fate of civilians during the Russo-Turkish war of 1877-1878 in Bulgarian and Turkish historiography
No cover
Skierniewicki wrzesień 1939
Interpreting the history of pogroms in Poland : are “causes” actually “contexts” and - if so - for what
 
Rocznik 2022
Sejmik Wielkopolski w latach 1764-1793
Wincenty Witos 1874-1945
No cover
Rozumienie terminu "śmierć" w wybranych kanonach wczesnośredniowiecznych ksiąg pokutnych (libri poenitentiales)
Estetyka nadmiaru i efekt nad-wrażenia : John Maybury ("Love is the Devil") versus Francis Bacon
No cover
Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego. [T.] 4
 
Rocznik 2023
No cover
Marek Józef Dołęga Zakrzewski (25.VIII.1896 - 11.IX.1944) : komendant Portu Czerniakowskiego w Powstaniu Warszawskim
Wczoraj i dziś 7 : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
No cover
Zarys dziejów Wysocka Wielkiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1923-2023
100-lecie Szkoły Rolniczej w Okszowie 1923-2023
No cover
Lekcja z nieznanej wiedzy : szlaki zagłady nasielskich Żydów 1939-1943 = Lesson from unknown knowledge : following the extermination of the Jews of Nasielsk 1939-1943 = Umbaḳanṭ fun leḳtsie : der fun ṿeg oyfn. Oysn Nsielsḳie fon oysmordung Yidn 1939-1943
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
No cover
Język, teatr, literatura IV. Materiały z międzyuczelnianej studenckiej konferencji naukowej
No cover
Historia literatury polskiej do roku 1939
No cover
Trzynaście arcydzieł romantycznych
No cover
Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni
Cenzorskie lekcje literatury : studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
No cover
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
No cover
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
No cover
Bitwa o Monte Cassino
No cover
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
No cover
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
No cover
Od Hitlera do Stalina
No cover
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
No cover
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
No cover
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
No cover
Hłasko. Proletariacki książę
No cover
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
No cover
Polskie piśmiennictwo filmowe
No cover
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
No cover
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
No cover
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
No cover
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
No cover
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
No cover
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
No cover
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
No cover
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
No cover
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
No cover
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
No cover
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
No cover
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
No cover
Literackie drogi wobec mitu
No cover
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
No cover
Polska otwarta czy zamknięta
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
No cover
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
No cover
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
No cover
Literatura i władza
No cover
Pamiętnik poety
No cover
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
No cover
Wincenty Witos [1874-1945]
No cover
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Witosowe przesłania
No cover
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
No cover
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
No cover
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
No cover
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
No cover
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
No cover
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
No cover
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
No cover
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
No cover
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
No cover
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
No cover
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
No cover
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
No cover
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
No cover
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
No cover
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
No cover
Wałeckie środowisko olimpijskie
No cover
Sądeccy paraolimpijczycy
No cover
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
No cover
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
No cover
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)