Rocznik 2021
Rozmówki polsko-hiszpańskie : problemy językowe i próby ich przezwyciężenia podejmowane przez polskich uczestników hiszpańskiej wojny o niepodległość w świetle materiałów wspomnieniowych
Żydzi i kwestia żydowska w raportach kijowskich generał-gubernatorów w latach 1864-1878 = Jews and the Jewish Question in the Kiev General Governors’ Reports in 1864-1878
On będzie miasto : Zbigniew Herbert - poeta rycerz łacińskiej cywilizacji
Gosławice - recenzja]
Stereotyp świętej Kingi w polskiej tradycji ludowej = The Stereotype of Saint Kinga in Polish Folk Tradition
 
Rocznik 2022
Od Wielicka do Woli Suchożebrskiej albo Historia jednego pytania
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Z szacunku dla dokonań - recenzja]
Brak okładki
Synagoga z Połańca w sanockim skansenie
Wywiad i podstęp w dawnej sztuce wojennej. T. 3,
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Moja przygoda z Polską Organizacją Harcerską
Juliusz Dinder 1830-1890 : arcybiskup gnieźnieński i poznański, Niemiec na stolicy prymasów Polski
Szkolnictwo parafialne w diecezji płockiej w XVI-XVIII wieku
Polska wolna i samorządna : w 30-lecie utworzenia regionalnych izb obrachunkowych
Kresowe Pokucie : rzeczpospolita ormiańska
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Przyczynek do dziejów literatury na emigracji
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Stulecie urodzin Jerzego Turowicza [1912-1999]
Brak okładki
Miłosz. Biografia
Brak okładki
Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Listy 1950-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody