Rocznik 2021
Polacy i Żydzi w środowisku wiejskim Drugiej Rzeczypospolitej : płaszczyzny współpracy i konfliktów
Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wobec "Solidarności" i sytuacji w Polsce w latach 1980-1990
Strach a postawy, zachowania i strategie kobiet zamkniętych w ZAl/KL Plaszow służące przetrwaniu
Od izraelskich notatek do krakowskich nagrań : wizja Ducha ojca w niezrealizowanym "Hamlecie" Konrada Swinarskiego
Konserwacja zabytków archeologicznych
 
Rocznik 2022
Extra muros Posnaniae : kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu
Remanent : kalendarze Kazimierza Górskiego. 2/2022
Katastrofa w Czarnobylu : Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku
Instrukcja dla kierownika Oddziału Bydgoskiego Archiwum Państwowego w Poznaniu
Cztery zakręty : biografia byłego podpułkownika pilota Tadeusza Wicherkiewicza
 
Rocznik 2023
Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2023
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli Wielkiej : 1923-2023
Brak okładki
W stulecie powstania kościoła w Przyworach : zapomniana historia
Alfabet polskich uzdrowisk
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce
Brak okładki
Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu [ur. 1934]
Brak okładki
Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy