Rocznik 2021
Zanim skrystalizował się zakres badań, czyli o rozwoju nauk o człowieku i rasach ludzkich na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku = Before scope of research crystalized or on the development of human sciences and studies on human races in the second half of the 19th century on the Polish lands
Z węgierskiej winnicy do krakowskiej piwnicy"
Pół wieku po premierze : książka Piotra Zwierzchowskiego i Mariusza Guzka o filmie "Sąsiedzi"
Radomszczańskie wątki w nazistowskim czasopiśmie "Der Stürmer"
Rekonstrukcja historyczna : analiza fenomenu
 
Rocznik 2022
Brak okładki
W podróży : katalog wystawy 28.VIII-30.XI.2021 = On the Journey : exhibition catalogue 28.VIII-30.XI.2021
Edmund Wojtyła : brat św. Jana Pawła II
Brak okładki
Ochrona wybrzeża Mierzei Wiślanej : (od Nowej Karczmy do Nowego Portu)
Lasów = Lissa : fakty i tajemnice : 1247-2017
Ziemia Chrzypska pod niemiecką okupacją
 
Rocznik 2023
POZ Polska Organizacja Zbrojna : Siew - Racławice - POZ - AK
25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Pojazdy specjalne Citroën-Kégresse. Cz. 1
Szkolnictwo parafialne w diecezji płockiej w XVI-XVIII wieku
Brak okładki
Król Stanisław I Sarmata i Europejczyk : Ziemia Wschowska - Lotaryngia : W 290. rocznicę elekcji Stanisława Leszczyńskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu [ur. 1934]
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania