Rocznik 2021
Brzoskwinie i ramienionogi, czyli na tropie obcych gatunków flory i fauny w kulturze wielbarskiej : przykład Weklic
Online atlas of independent Poland - a join project of the Polish Academy of Sciences' Institute of History and the Warsaw University of Technology's Faculty of Geodesy and Cartography
Dzieje Nowego Portu w okresie napoleońskim (1807-1814) : aspekty militarne
Postawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wobec intelektualistów włoskich : wybrane zagadnienia
Hubalczyk z Bolesławca
 
Rocznik 2022
Biblioteka Naukowa PAU i PAN = Scientific Library of PAU and PAN
Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego = Płock Notices : quarterly of the Scientific Society of Płock. 2022, [nr] 1
Z 15-letniej działalności Stowarzyszenia dla Boronowa : 2007-2022
Tu serce me zostało..." : ojciec Hieronim Warachim OFMCap (1916-2011) i jego dzieło
Bóbrka - history of the site : a 19th-century mine in the Ignacy Łukasiewicz Oil and Gas Industry Museum
 
Rocznik 2023
Gmina Malechowo : tu wszystko się zaczęło : wspomnienia
Dwu cesarzy zachodnich jako zasada ustrojowa w czasach Chrobrego
Elektryczność i wszechświat : materiały poświęcone pamięci Romana Trechcińskiego jr. (1923-2007)
Rodzinne Siedlce : język źródeł pamiętnikarskich Jana Makarowskiego
Brak okładki
Antoni Jadacki : muzyk - animator kultury - pedagog
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Stulecie urodzin Jerzego Turowicza [1912-1999]
Brak okładki
Czesław Miłosz i historyczność kultury
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Brak okładki
Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana