Rocznik 2021
Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017
Zbigniew Henryk Kuźma : ofiarodawca daru numizmatycznego do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
Polish Club in Prague (1887-2020)
Brak okładki
Parafia rzymskokatolicka św. Józefa w Węgielsztynie (1962-2019)
Giovanni Maver (1891-1970) : włoski promotor polskiej nauki i literatury
 
Rocznik 2022
Pamiętnik XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki : Kraków, 24-26 kwietnia 2019
Czerniaków 1944
#miasto : Łódź w krajobrazie miast
Nowatorskie koncepcje i realizacje polskiego muzealnictwa etnograficznego do 1945 r
Litwini a litewscy Polacy, Litwa a Polska 1988-1994
 
Rocznik 2023
Hieronim Florian ks. Radziwiłł i jego rękopisy
Niezwykli goście Bolesława Chrobrego. T. 3,
Cmentarz Obrońców Lwowa : powstanie - zniszczenie - odbudowa
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus : rys historyczny kruszwickiego kościoła
Ars et devotio : kultura artystyczna parafii pw. św. Floriana w Krakowie od XVII wieku do współczesności
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury
Brak okładki
Listy 1944-1981
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Portret podwójny wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji
Brak okładki
Czesława Miłosza "północna strona"
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy