Rocznik 2021
Dīmokratīs (Dημοκράτης)" - organ prasowy greckich uchodźców w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej = Dīmokratīs (Dημοκράτης) - the press organ of Greek refugees in the Polish People’s Republic
O krzemieniu skałkowym do broni ognistej w Podgórzu i Galicji pod koniec XVIII i w XIX wieku. Cz. 2
Nekropola z okresu wpływów rzymskich w Osieku koło Jarocina
Listy Edwarda Kuntzego do Eustachego Gaberlego z okresu drugiej wojny światowej
Wizerunek życia ukrytego : Kazimiery Gruszczyńskiej droga do świętości
 
Rocznik 2022
Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2020) - omówienie]
Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Z. 1,
Pokolenie Marca'68 : wariant łódzki
Brak okładki
Diese Stadt ist Juden frei" : Zagłada Żydów na Pomorzu Gdańskim oraz w obozie koncentracyjnym Stutthof = the extermination of Jews in Gdańsk Pomerania
Z dziejów praszkowskiego sportu
 
Rocznik 2023
Młody Śląsk : dzieci, młodzież i literatura regionu
Historia południowoamerykańskiej Antarktydy
Notatnik z niełatwego życia
Brak okładki
Południowa granica Rzeczypospolitej Polskiej : w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w latach 1935-1939
Irena Odrzywołek i rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Na tropach twórczości i czasów minionych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianowi Tomczykowi [1942-2013]
Brak okładki
Żeby nie widzieć oczu zapaczonych w nic". O twórczości Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz patrzy na getto. Paradoksy bliskości i oddalenia w doświadczeniu przestrzeni Warszawy okupacyjnej
Brak okładki
Język, teatr, literatura IV. Materiały z międzyuczelnianej studenckiej konferencji naukowej
Brak okładki
Miłosz - Suwalszczyzna
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Konfrontacje
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
Brak okładki
Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło. Historia, wojsko, polityka
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
25-lecie praw doktoryzowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie