Rocznik 2021
Karta : odkrywanie historii. Nr 106 (2021)
Brak okładki
Stephen Báthory's attitude towards the University of Krakow
rimordia Romana - recenzja]
Działania organów administracji gospodarczej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : wybrane zagadnienia = Activities of the economic administration bodies in the Polish People’s Republic : selected issues
Peaceful and patient campaigning with a pinch of irony : the Canadian road to female suffrage
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Księga pamięci Żydów gminy Augustowa i okolic
Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983
Warsaw group Rytm (1922-1932) and modernist classicism
Brak okładki
Polityka Jezdegerda I i Bahrama V względem chrześcijan : studium porównawcze
Geschitspolitik und Kunstförerung unter dem Oberpräsident Theodor von Schön
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Święty Andrzej Bobola
Brak okładki
XV-lecie zespołu Animato 2008-2023 : ze wspomnień Tadeusza Kańczugi
Sala Neoplastyczna : stan początkowy
Brak okładki
Ochotnicze straże pożarne regionu podbabiogórskiego
Brak okładki
Dzieje dawnych choczeńskich rodów
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne. Cz. 3: 1980-1997
Brak okładki
Studia kresowe. T. 1: Język, literatura, historia
Brak okładki
Rodzinny świat Czesława Miłosza
Brak okładki
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta [1924-1998] - kontynuacje i rewizje. Studia
Brak okładki
W Wielkim Księstwie Sillicianii
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Jaśnie panicz [Witold Gombrowicz]
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło. Historia, wojsko, polityka
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)