Rocznik 2021
Fines Testis Temporum" : jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesor Elżbiety Kowalczyk-Heyman
Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce - recenzja]
Wilanowska kolekcja roślin egzotycznych w świetle inwentarzy z 1856 i 1857 roku = Wilanów collection of exotic plants revisited : inventories of 1856 and 1857
Ihor Skoczylas (5 kwietnia 1967 - 20 grudnia 2020)
Polska Partia Robotnicza w Szadku w latach 1945-1948
 
Rocznik 2022
Lokalne tradycje ziemi głogowskiej
Szlachetne wydanie okowity : wystawa etykiet i akcesoriów wódczanych ze zbiorów Adama Łukawskiego
Prawo medyczne wczoraj i dziś : od starożytności do telemedycyny i e-zdrowia
Cenzorskie lekcje literatury : studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku
Uniwersytet w Białymstoku : dzieje, ludzie, opowieści
 
Rocznik 2023
Nie tylko w lewo : wyjątkowe historie z żużlowych torów
Politechnika Warszawska : historia i tradycja w zarysie
A tu Trzemeszno : fotografie Stefana Majewskiego
Imigranci Polscy we Francji 1939-1949 : ciąg dalszy integracji
Zależność i wyzwanie : Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych 1930-1946
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
Brak okładki
Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1-2
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury
Brak okładki
Listy 1945-1998
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Legenda Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy