Rocznik 2021
Możliwości organizacyjne Skansenu na Jędrzejkówce w Laskowej
Kościół katolicki wobec "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego na przykładzie diecezji kieleckiej i sandomiersko-radomskiej
Obrazki z dawnej Kłodawy. [Cz. 1]
Wybory do Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 r. : koniec komunistycznego monopolu władzy
Polska Rada Ekumeniczna i będące jej członkami Kościoły wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1989
 
Rocznik 2022
Dzienniki z lat 1877-1891
Cmentarz opinogórski : ślady ludzkich życiorysów
Podwójnie deportowani... : żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945-1951 - dokumenty i materiały
Kościoły diecezji rzeszowskiej w jubileuszu 30-lecia jej powstania. T. 2 = Churches of the diocese of Rzeszów on the 30th anniversary of its establishment. Vol. 2
Żydzi w Wieliczce : opowieść dokumentalna : z wyborem tekstów w przekładzie na język angielski = with selected texts translated into English
 
Rocznik 2023
Brak okładki
60 lat Cukrowni Werbkowice
Brak okładki
Lewin Kłodzki w dziejach trzech kultur = Levín v dějinách tří kultur = Lewin Klodzki im Spiegel der Geschichte von drei Kulturen
Monografia wsi Podgrodzie
Karasiowie z Puszczy Kozienickiej : genealogia rodzinna
Przemilczane : polskie poetki, o których nie mówi się w szkole
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
Brak okładki
Przyczynek do dziejów literatury na emigracji
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne. Cz. 3: 1980-1997
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz - suplement
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 1
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Jaśnie panicz [Witold Gombrowicz]
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana