Rocznik 2021
Publiczność teatrów dramatycznych : rys historyczny i socjologiczny
Brak okładki
Moje wspomnienia z wakacji J. Em. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego na Bachledówce
Polacy na Wileńszczyźnie wobec kwestii przyłączenia Litwy Środkowej do Polski w świetle korespondencji archiwalnej do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego
Nowe źródło do dziejów kształtowania się polskiej reprezentacji stanowej w późnym średniowieczu : raport krzyżackiego informatora Mikołaja Steinchena z początku grudnia 1432 roku
Decyzje, które ocaliły niepodległość
 
Rocznik 2022
Wspólnota przeszłości : społeczny wymiar archeologii w Chodliku
O wyzwaniach w administrowaniu parafią pod rosyjskim zaborem - na podstawie pamiętników ks. Karola Dębińskiego
Sprawa unicka na kartach pamiętników ks. Karola Dębińskiego
Gustaw Zieliński - (nie)zapomniany romantyk z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej - recenzja]
Zabytkowe budownictwo sakralne na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 52,
Cmentarz parafialny w Chrzanowie-Kościelcu : zarys dziejów
Zmienność fortuny : alegorie Hermana Hana
Samotne oceany : historia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiety, która opłynęła świat solo
Brak okładki
Elżbietański kwiat : życie i działalność siostry M. Iwony (Anny) Król (1908-1990)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Gabriel Narutowicz [1865-1922] - prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach
Brak okładki
Campo di Fiori' fifty years later: the people who remain. A discussion that took place on the fiftieth anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Czesław] Miłosz
Brak okładki
Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Sprawa planów ucieczki Wincentego Witosa z więzienia na zamku w Rzeszowie
Brak okładki
Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (fragment większej całości)
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego