Rocznik 2021
Wydarzenia
Udział polskiej młodzieży w życiu politycznym Królestwa Kongresowego w latach 1905-1918 w świetle relacji z epoki
Granice muzyki - granice wolności : wokół Konferencji Kompozytorów i Krytyków Muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku
Stanisław Niemczyk o cudzie polskiego modernizmu
Warmia w latach "potopu" szwedzkiego (1655-1660)
 
Rocznik 2022
Kościoły i ich wyposażenie na terenie miasta oraz gminy Żary : przeszłość - teraźniejszość
Mazurzy Prus Wschodnich przed zagładą
Ze wsi do miasta : Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie (1945-1947-1949)
Księga pamiątkowa 100-lecia zaślubin Polski z Morzem 1920-2020
Brak okładki
85 lat : I Liceum Ogólnokształcące d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie : 1937-2022 : XVI Zjazd Wychowanków i Absolwentów
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Dzieje Straszydla : historyczne echa Małej Ojczyzny do końca XX wieku
Brak okładki
Bibliografia Miejsca Pamięci Treblinka. T. 1 = Bibliography of the Treblinka Memorial Site. Vol. 1
Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego
Brak okładki
Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego. Cz. 2,
Uporczywa lustracja prof. Franciszka Ziejki rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Dedecius - Miłosz. Listy 1958-2000
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Biėlorussie XVIe-XXe siėcles
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Twarze
Brak okładki
Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Moje wspomnienia. [T.] 1 cz. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk