Rocznik 2021
Działalność czerwonokrzyska na Ziemi Bolesławieckiej
Od portretów z epoki przez kreacje aktorskie po avatar w grze : zarys historii wizerunku królowej Krystyny
Zakon kanoników od pokuty w Czechach (1256-1783)
40 najsłynniejszych bitew z Indianami na Zachodzie
Dramat Praskiej Wiosny z perspektywy Śląska Opolskiego
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Zestawienie rekomendacji działań służących ochronie procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego
Skarby sztuki sakralnej Diecezji Radomskiej
Brak okładki
Ksiądz prałat Zbigniew Kuzia : gorliwy duszpasterz
Jedenaście wieków chrześcijaństwa : wymiar polityczny i historyczny
Miara w prześladowaniu ciał i dusz jest przebrana!" : strajki szkolne na Pomorzu i Kaszubach w literaturze polskiej
 
Rocznik 2023
Dwory arcybiskupów gnieźnieńskich do 1493 r. : struktura, urzędy, ludzie
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 11,
Brak okładki
Tajemnice przeszłości
Brak okładki
Akademia Ignatianum w Krakowie wczoraj i dziś : 90 lat Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1932-2022)
Brak okładki
In labore virtus et vita" : profesorowi Andrzejowi Kadłuczce w 80. rocznicę urodzin
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
Brak okładki
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dedecius - Miłosz. Listy 1958-2000
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór artykułów
Brak okładki
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010