Rocznik 2021
Legenda powstania zamojskiego i jej chłopscy bohaterowie
Polskie badania nad historią kobiet w epokach dawnych u progu XXI wieku : rozkwit, ale czy na pewno?
Profesor Edmund Homa : życie i twórczość
Lesław Tomczak - dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu od 2016 roku
1565 metų gardino pavieto bajorų paveldimi asmenvardžiai
 
Rocznik 2022
Volumina Constitutionum. T. 5, Vol. 1,
Uwodziciel : rzecz o Karolu Szymanowskim
Brak okładki
Tematy i inspiracje Azerbejdżanu w polskiej literaturze XIX wieku
Mój Suchodół
Koncepcja zbiorów i ich ekspozycja w Muzeum Wielkopolskim w latach 1919-1939
 
Rocznik 2023
Studia z dziejów katedry na Wawelu
Brak okładki
Gimnazjum w Stopnicy 1918-1933
Brak okładki
Wspomnienia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie : jubileusz 140-lecia Szkoły
Herbarz szlachty polskiej
Od Wstępnej Środy do Zielonych Świątek : obrzędowość wiosenna regionu przeworskiego : komentarz wystawy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Lubelska wystawa w Wilnie - poetyckie mosty. Sprawozdanie z uroczystego otwarcia wystawy "Czesław Miłosz (1911-2004). Lubelskie wspomnienia z Wilnem w tle"
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Nobliści. Nobel prize winners
Brak okładki
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
Brak okładki
Listy o Aleksandrze Wacie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich