Rocznik 2021
Przywracanie pamięci - na przykładzie pałacu podróżnego króla Augusta III w Kutnie
Europejskie Dni Dziedzictwa w Bibliotece Kórnickiej (18 IX - 31 XII 2021)
Aleksanderia - recenzja]
Liturgia wielkiego tygodnia : w rzymskich księgach liturgicznych od VIII do XII wieku
To jest rewolucja, a każda rewolucja wymaga zdecydowanego działania" : oblicza komunizmu w "Róży" Wojciecha Smarzowskiego
 
Rocznik 2022
Model "slow muzeum" jako koncepcja funkcjonowania muzeum w dobie akceleracji społecznej = "Slow museum" as a concept of functioning of a museum in the era of social acceleration
Przedmość w świetle tabeli prestacyjnej z 1846 roku
Brak okładki
Mysterium des Lichts : mittelalterliche Kunst in Pommern : Austellungsführer
Państwo polsko-litewskie w XVI-XVII w. jako „raj dla Żydów” : mit czy rzeczywistość?
Górny Śląsk to wielka rzecz" : wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929)
 
Rocznik 2023
Świdnica : pejzaż kulturalny 1945-2020
Dydaktyka historii : nowe perspektywy
Franz Kugler (1808-1858), Hans Lutsch (1854-1922) i Hugo Lemcke (1835-1926) : z dziejów badań nad sztuką Pomorza Zachodniego
Brak okładki
Zarys historii górnictwa rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym
Wisła : biografia rzeki
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
Brak okładki
Czesław] Miłosz
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne. Cz. 3: 1980-1997
Brak okładki
Nowe terytorium. O listach okupacyjnych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Polska otwarta czy zamknięta
Brak okładki
Konfrontacje
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Listy 1941-1956
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Sprawa planów ucieczki Wincentego Witosa z więzienia na zamku w Rzeszowie
Brak okładki
Jerzy Kuncewicz [1893-1984]: ludowiec, polityk, publicysta. Materiały z konferencji zorg. w Kazimierzu Dolnym 4-5 grudnia 1992 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki