Rocznik 2021
Krużganki odpustowe w Świętej Lipce : proweniencje, analogie, problemy konserwatorskie
Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych - recenzja]
Images and representations of the Rudnytskyi family : the case of Ukrainians in Galicia between the wars
Kulisy działalności Zygmunta Mycielskiego w Związku Kompozytorów Polskich w latach 1947-1950 w świetle zachowanej korespondencji
Maria Bielińska (30 czerwca 1918-8 grudnia 2020)
 
Rocznik 2022
Rzeź Woli : zbrodnia nierozliczona
Gmina Karczew na starej fotografii
Ludzie wolności : wielogłos polski
Volumina Constitutionum. T. 5, Vol. 1,
Brak okładki
Harcerski słownik biograficzny Kielecczyzny. T. 2
 
Rocznik 2023
Notatnik z niełatwego życia
Jerzy Nowosielski : przeciwpragnienia : Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury : maj - czerwiec 2023 = Jerzy Nowosielski : counterdesires : Kordegarda The Gallery of the National Centre for Culture : May - June 2023
Brak okładki
Na miejsca, gotów... czyli Historia sportu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
55 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej 1968-2023 : księga Jubileuszowa
Moda stanu wojennego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Henryk Dembiński : the man who became a communist after death?
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim [1878-1911]
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja: Cz. 2: Konstanty A[leksander] Jeleński, François Bondy, Dominique de Roux
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)