Rocznik 2021
Nieszczery Leśniak
Acta Cassubiana : studia i materiały. T. 23 (2021)
Danuta Wesołowska : o jasnej i ciemnej stronie języka
Lapidarium Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie - jak uratowano cenne zabytki z ewangelickich cmentarzy
Lexikon Görlitzer Fotografen - recenzja]
 
Rocznik 2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu : sto lat historii : 1919-2019
Księga pamiątkowa : 25 lat Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka w Wejherowie : 1996-2021
Susz : stolica polskiego triathlonu : 30 lat w jeziorze, przez miasto, pola i lasy = Susz : the capital of Polish triathlon : 30 years in the lake, through the town, fields and forests = Susz : die Hauptstadt des Polnischen Triathlons : 30 Jahre im See, durch die Stadt, Felder und Wälder
Brak okładki
impact of the Seven Years' War on Poznań in the 1750s and 1760s
Przepisy Paula Tremo
 
Rocznik 2023
Kämpfende Republik : Polen 1939-1945
Settlement studies on Orłów County until the 16th century : territorial and administrative past, settlement landscape, and ownership relations
Alfabet polskich uzdrowisk
Spełnione życie siostry Canisii (Reginy Piękniewskiej)
Edelman : życie : do końca
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynardowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w trzech tomach. T. 1: W kręgu spraw historycznych
Cenzorskie lekcje literatury : studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku
Brak okładki
Dziedzictwo romantyzmu
Brak okładki
Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar