Rocznik 2021
Polak czy Rosjanin : wpływ służby Polaków w carskim korpusie oficerskim w XIX w. na ich świadomość narodową
Walka przeciwko bolszewikom w latach 1920-1921 w oczach gen. Piotra Machrowa (rosyjskie spojrzenie z Warszawy)
Las katyński w latach 1940-1943
Zagadnienia prasowe w dziennikach Michała Römera z lat 1911-1945. Część 1: styczeń 1911- kwiecień 1920 = The press in the Daries of Michał Römer (Mykolas Romeris), 1911-1945. Part I: January 1911-April 1920
Brak okładki
Historia : zakres rozszerzony
 
Rocznik 2022
Księga pamięci gminy żydowskiej w Grajewie = Grayeṿe yizkor-bukh
Tradycjonalistyczny wymiar "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego
Powiat lubaczowski na mapach i pocztówkach
Czas żupanów, czas czechmanów : strój polski w źródłach archeologicznych, ikonograficznych i pisanych
Brak okładki
Kościół Braci Mniejszych Franciszkanów pod wezwaniem Naszej Miłej Pani na Piasku (obecnie - pw. Matki Bożej Różańcowej)
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Dla miasta mają zasługi" : honorowi obywatele miasta Mogilna w latach 1918-2022
W trosce o zachowanie pamięci : chełmskie znaki męczeństwa Kresowian
Mikołaj Kopernik w numizmatyce i medalierstwie : katalog zbioru. T. 2,
Elbląg 1970-1981 : opór wobec władzy komunistycznej
Elektryczność i wszechświat : materiały poświęcone pamięci Romana Trechcińskiego jr. (1923-2007)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność. Praca zbiorowa
Brak okładki
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Wstawać rano, pisać, a potem na jagody
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Korespondencja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej