Rocznik 2021
Niewidzialni" : "tajna obserwacja" w pracy katowickich służb specjalnych
Ksawery Pruszyński - reporter na trudne czasy
Nienapisane i napisane : o niektórych dramatach współczesnych Adama Asnyka
Brak okładki
Co można robić w muzeum? : edukacja na rzecz partycypacyjnego modelu udziału w kulturze (w pandemii) : publikacja poprojektowa
Od szlachetnego pana Aradłów do szlachetnego pana Żmielcza, czyli O wydaniu lustracji małopolskich oraz ruskich ceł i myt z XVI wieku
 
Rocznik 2022
II Gimnazjum Polskie w Płocku 1915-1921, czyli jak powstała Małachowianka
Wędrówki dalekie i bliskie : pejzaż kulturowy gminy Kłaj
Piękni i młodzi : opowieści o rybnickich Żydach z szuflady Małgosi
Bóbrka - history of the site : a 19th-century mine in the Ignacy Łukasiewicz Oil and Gas Industry Museum
Hazy : mikroregion
 
Rocznik 2023
Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970 : praca zbiorowa zespołu
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Stali na straży harcerskich ideałów : wybitni instruktorzy rybnickiego Hufca
Jan Mosdorf (1904-1943) : życie i myśl polityczna
Skąd ci Włosi? : o renesansowej i nie tylko architekturze cieszyńskiego rynku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Jb. 8: 1996.97
Brak okładki
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą
Brak okładki
Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1
Brak okładki
Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna
Brak okładki
Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Na tropach Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 2
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)