Rocznik 2021
Acta Universitatis Lodziensis. [Vol.] 109 (2021),
Arcybiskup generał brygady Sawa (Sowietow) 1898-1951 : duszpasterz, żołnierz, obywatel
Kilka luźnych uwag przy okazji dyskusji wokół lokalnych polityk pamięci Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Kronika działalności Muzeum Krakowa w 2019 roku
Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach = Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk cultures at Głogów-Nosocice
 
Rocznik 2022
Piłka nożna w Pruszczu Gdańskim (1922-2022)
Brak okładki
Góra świętej Anny : historia mało znana
Bruno Schulz w oczach świadków : listy, wspomnienia i relacje z archiwum Jerzego Ficowskiego
Studia i Materiały Lubelskie. T. 23 (2021)
Uwagi dotyczące wstępu do inwentarza archiwalnego zespołu "Der Povinzialkonservator der Denkmäler der Kunst und der Gescihchter der Provinz Ostpreussen"
 
Rocznik 2023
Młynarze w Wieluniu od końca XVIII wieku do I wojny światowej
Wałęsa '80
Brak okładki
road of the Orthodox Church in Poland to autocephaly
Brak okładki
Nekrologi "Gazety Radomskowskiej" (1920-1939)
righteous and the merciful : the rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family of Markowa
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Z listów
Brak okładki
Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. T. 2
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Miłosz wobec Conrada 1948-1959
Brak okładki
Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]. Piewca prawdy o człowieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków