Rocznik 2021
Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku - recenzja]
Z Pomorza w świat, ze świata na Pomorze : o ruchach migracyjnych w krainie gryfa : (przebieg, skutki, wyobrażenia) = From Pomerania to the world, from the world to Pomerania : on migration movements in the 'Griffin Land' : (course, effects, images)
Matka Chopina : pejzaż biograficzny
Lubomir Tomaszewski : portret w płomieniach
Ogród przy domu polskim na przykladzie majątku Łubieńskich
 
Rocznik 2022
Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach…" : tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego
Medyczne i etnograficzne związki Izydora Kopernickiego z Rabką
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (1991-2021)
Common law : historia, praktyka, doktryna, konteksty : zagadnienia wybrane
Obraz kobiety w pismach Zygmunta Glogera : wzory, przemiany, niepokoje
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
 
60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej
Brak okładki
Komendantka Oddziału Kuriersko-Wywiadowczego I Brygady Legionów. Aleksandra Szczerbińska i towarzyszki broni
Brak okładki
Kamienny Dwór. Przystań Aleksandry Piłsudskiej
Pierwsze dni niepodległości. Materiały z konferencji naukowej, Białystok 14-16 marca 2018 r
Brak okładki
Pułkownik Leopold Lis-Kula
Brak okładki
Pro memoria sprzed lat
 
100. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego
Brak okładki
Malarska "dwujęzyczność" Jerzego Nowosielskiego. Związki między abstrakcją a ikoną w monumentalnych projektach sakralnych
Brak okładki
Nowosielski we Wrocławiu
Brak okładki
Korespondencja
Mit symbol - mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku (materiały pokonferencyjne)
 
100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej
Brak okładki
Wisława Szymborska i niewyrażalne
Polscy Nobliści. Stulecie przyznania pierwszej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Dwudziesta rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Materiały pokonferencyjne, 8-9 grudnia 2003 r., Pałac Staszica
Brak okładki
Nobliści. Nobel prize winners
Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831-1881)
Polscy nobliści
 
100. rocznica śmierci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera
Wieś Bronowice Małe i jej mieszkańcy w czasach "Wesela"- szkic etnograficzny
Brak okładki
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer [1861-1923]. W dziewięćdziesięciolecie śmierci artysty i polityka
Wspomnienia : Włodzimierz Tetmajer, Józef Mehoffer, Wiktor Poraj-Chlebowski, Wincenty Kasprzycki
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Z obcym nazwiskiem na swojej ziemi : Tetmajerowie
 
100. rocznica śmierci Jadwigi Zamoyskiej
Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923)
Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Konferencja naukowa, Zajączkowo 20-22 października 1997 (tezy i streszczenia referatów)
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Jadwiga Zamoyska z Działyńskich (1831-1923)
Brak okładki
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923). Życie i dzieło
 
130. rocznica śmierci Jana Matejki
Brak okładki
Eros w rozpaczy" czy sumienie narodu. "Stańczyk na balu u królowej Bony" Jana Matejki
Brak okładki
Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku. Materiały konferencji zorganizowanej w 2012 roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Zakłady Kórnickie
Brak okładki
Wierzę w cuda nie od dziś". Religia w życiu i twórczości Jana Matejki [1838-1893]
Brak okładki
Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin
Brak okładki
Jan Matejko w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
Brak okładki
Wojciech Korfanty [1873-1939]. Polityka, wzloty i niepowodzenia
Brak okładki
Wojciech Korfanty 1873-1939
Życie codzienne na terenach współczesnych Katowic w minionych epokach. 2018
Brak okładki
Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność
Brak okładki
Naród, państwo, Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej
 
150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Tajemnicza Wielkopolska
Brak okładki
Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. T. 1: Azja i Afryka
Brak okładki
A Polish count in county Mayo. Paul de Strzelecki and the great famine
Brak okładki
Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873). Osobowość wielkiego odkrywcy
 
220. rocznica urodzin Maurycego Mochnackiego
Brak okładki
Mochnacki na nowo odkrywany. Dwa nieznane rękopisy listów
Rozprawy literackie
Brak okładki
Odpowiedź na uwagi w "Gazecie Warszawskiej", w nrze 17 przez T. i na artykuł nadesłany do nru 7 "Gazety Polskiej" [1827]
Brak okładki
Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Krakowskie studia z historii państwa i prawa. T. 3
 
230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry
Brak okładki
Romantyzm. Janion. Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion w jej siedemdziesięciolecie
Brak okładki
Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry
Brak okładki
Legenda herbowa Aleksandra Fredry
Brak okładki
Pamiętnik "Trzy po trzy" Aleksandra Fredry - dzieło literackie czy źródło historyczne?
Brak okładki
Fredro-akademik
 
550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
Brak okładki
Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa poświęcona Janowi Michałowi Krzemińskiemu (1943-2010)
Brak okładki
Warmińska ordynacja krajowa "Landesordnung" z 1526 roku i kwestia udziału w jej redakcji Mikołaja Kopernika
Brak okładki
Monetae cudendae ratio
Brak okładki
Historia, archiwistyka, informacja naukowa. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu
Brak okładki
Mikołaj Kopernik [1473-1543]
 
Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
Brak okładki
Archiwum Ringelbluma: słowa i rzeczy
Brak okładki
Marek Edelman [1922-2009]. Człowiek
Brak okładki
Marek Edelman [1919/1922-2009] - socjalista i strażnik pamięci. Narodziny legendy (1944-1949)
Brak okładki
Marek Edelman (1919-2009)
Brak okładki
Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie
 
XXX
Neue Nachbarn in der Mitte Europas - recenzja]
Roczniki Historyczne R. 86 (2020)
Brak okładki
Koksownia Przyjaźń : historia obrazem pisana
Brak okładki
Veritas quatuor causis demonstrata calamitatum Regni Poloniae. Prawda o czterech przyczynach klęsk Królestwa Polskiego
Postać Janusza Korczaka i recepcja jego twórczości w Polsce Ludowej