Rocznik 2021
Uwarunkowania społeczno-polityczne diecezji grodzieńskiej w latach 1915-1921
Archiwum Państwowe w Poznaniu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
Brak okładki
Sprawozdanie z szóstej filozoficznej konferencji naukowej studentów i doktorantów Człowiek wobec prawdy. Wrocław, 16 września 2021 r
Kary za przestępstwa "wszelakie" według Bogumiła Jastrzębowskiego, autora "Konstytucji dla Europy z 1831 roku"
Izydor Stella Sawicki [1881-1957] - twórca Politechniki Krakowskiej
 
Rocznik 2022
Canis familiaris" : Wacław Potocki i inni (w kręczu fraszki)
Lubsko - nasze miejsce : wspomnienia nauczycielskie, uczniowskie, harcerskie i nie tylko
Mazury i Polacy : relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku
Brak okładki
Moja rodzina. T. 3,
Skóra i ćwieki na wieki : moja historia metalu
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje, krytyka
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Dziecko. [T.] 2
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Księga Janion
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe