Rocznik 2021
Konieczność rewolucji? : marksiści francuscy wobec wydarzeń maja i czerwca 1968
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w walce o mały ruch graniczny po 1990 r. = Polish-Czech-Slovak solidarity waging a struggle for local border traffic after 1990
Od "bleu-mourant" do zieleni : XVIII-wieczny welur wzorzysty z pałacu wilanowskiego
Brak okładki
Historia : zakres rozszerzony
ewnieście zapomnieli o tej wielkiej aktorce" : Aszpergerowa i Modrzejewska w świetle korespondencji
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 1922-2022
Wprowadzenie
Brak okładki
Nowości wydawnicze Muzeum Historii Polskiego Ruch Ludowego
Zabytek to nie zbytek! : zabytki Siemianowic Śląskich
Wpływ Października 1956 roku na zmiany w polityce rolnej na Warmii i Mazurach
 
Rocznik 2023
Myśliwi Gór Sanockich
Jerzy Nowosielski : przeciwpragnienia : Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury : maj - czerwiec 2023 = Jerzy Nowosielski : counterdesires : Kordegarda The Gallery of the National Centre for Culture : May - June 2023
Architektura, sztuka, piękno = Architecture, art, beauty
Polski czetnik : krwawa bałkańska droga 1943-1945
Oni mieszkali w naszej okolicy : Franklinów (1914-1939)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz. A biography
Brak okładki
Literatura polska w świecie. [T. 7]: Recepcja i adaptacja, mecenaty i migracje. Prace ofiarowane profesorowi Romuladowi Cudakowi
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Miejsce Iwaszkiewicza - w setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej 20-22 lutego 1994 roku - Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Toki 1863
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich