Rocznik 2021
Działania prewencyjne podejmowane w przypadku epidemii cholery na dawnych ziemiach polskich pod zaborami
Brak okładki
Ścigacz S.1
Polityka historyczna w Polsce
Działalność Bolesława Węclewskiego w latach 1950-1962 jako czołowego przedstawiciela administracji wyznaniowej w dawnym województwie szczecińskim
Chamstwo
 
Rocznik 2022
Brak okładki
W Wiewiórce (k/Dębicy) i nie tylko, był maj 1945 r. i nie tylko
Adam Chodyński : dokumenty historyka Kalisza
Mówiące znaki władzy : materiały edukacyjne dotyczące książąt opolskich i ich fundacji
Rozmowy z Kochem : próbowałem zmienić świat
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska
 
Rocznik 2023
Charyzmatyczny kapucyn Maurycy Kubrak
Na wygnańczym szlaku z Polski do Polski... : wspomnienia siostry Laurety (Zofii) Wilczyńskiej z lat II wojny światowej i wczesnego powojnia
Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej : od Cuszimy do Ławrowa
Retrowersja w Elblągu : nowe życie Starego Miasta
Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej : życie Benedykta XVI : 74 fotografie Adama Bujaka
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Listy 1952-1963; 1964-1972; 1973-2000
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Bielorussie XVIe-XXe siecles
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]. Piewca prawdy o człowieku
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe